Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spec

  • For å kunne plugge gitar rett i TK-100 og ikke være avhengig av at gitarist har egnet pedal.
  • Se Gitar

V1.0

Release: TBD

Changelog

  1. TBD

Errata

  1. Ingen

Produserte kort

SNVMontertPlasseringKommentar  • No labels