Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teori

Bakgrunn

TBD

Virkemåte

TBD

Spec

Tillate kjøring av tesla
Stripboard innebygd

-Flatkabelconnector stor nok til alle signaler
-Testpunkter for alle signaler (skopkroker?)

-Jumpere på alle LED-signaler¨
-(lav prioritet) Areal for prototyping. Protoboard?


Versjoner

V1.0

Release: 2016-10-20
Antall: 10

Changelog

  1. Laget for første gang

Errata

  1. Litt for smal til å passe i kortholdere på signalbakplan
  2. Ingen GND mellom P29 og P30 på J2 (ingen GND tilkobling fra kortkantkonnektor til resten av kortet)

V1.1

Release: TBD

Changelog

  1. Koblet sammen GND mellom P29 og P30 (Errata 2 V1.0)
  2. Byttet fra femsifret designator til vanlig

Errata

  1. Ingen


Produserte kort

SNVMontertPlasseringKommentar
?1.0(tick)TK500 SN:01Latchet GND
?1.0(tick)TK500 SN:01Latchet GND
?1.0(tick)TK500 SN:01Latchet GND
?1.0
TK500 SN:02
?1.0
TK500 SN:02
?1.0
TK500 SN:02
?1.0


?1.0


?1.0


?1.0


  • No labels