Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teori

Bakgrunn

Tidligere delt opp i TK516 EKSTRA-PSU, TK517 5V0-PSU, og TK518 18V0-PSU. Men slått sammen til en siden lineærregulatorer brukes og det er kun en BOM-endring for å få forskjellige spenninger

Virkemåte

TBD


Versjoner

V0.1 (2014)

Changelog

  1. Designet fra bunn

Errata

  1. Har spenningsplan på begge sider istedet for jordplan, førte til at alle svarte ledninger har 5V/18V og røde og gule ledninger har GND

V1.0

Release: 2018-10-15
Antall: 10

Changelog

  1. Bakplanifisert
  2. Designer på nytt fra bunn
  3. Dobbelregulering for 5V
  4. Ett kort for alle spenninger i LM78XX serien

Errata

  1. Elektrolyttkondensator med 2200uF og 3.5mm lead spacing er ikke å oppdrive. 5mm lead spacing er normal for den kapasitansen.


Produserte kort

SNVMontertSpenning


PlasseringKommentar
?0.1(tick)N.A.


2014 DriverSvart = spenning, farge = GND
?0.1(tick)N.A.


Marintesla
011.0(tick)P5V0


TK500 SN:01
021.0(tick)P18V


TK500 SN:01
031.0(tick)P5V0


TK500 SN:02
041.0(tick)P18V


TK500 SN:02
  • No labels