Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teori

Bakgrunn

TBD

Virkemåte

TBD


Versjoner

V1.0

Release: 2017-03-16
Antall: 10

Changelog

  1. Splittet ut fra optisk mottaker til eget kort

Errata

  1. Ingen


Produserte kort

SNVMontertPlasseringKommentar
011.0(tick)TK500 SN:01Festet med jallavinkler
021.0(tick)TK500 SN:02Festet med jallavinkler

  • No labels