Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

OVs Mechaniske verksted har diverse utstyr for å jobbe med metall og treverk.

Hvis du er usikker på hvordan noe brukes, spør noen i styret først.

Warning

Husk alltid å bruke verneutstyr!


Sider

Children Display
alltrue

Utstyr


Blant annet:


Content by Label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
sorttitle
titleUtstyr (sider tagget med "mech")
cqllabel = "mech"


#Changelog

Changelog


  • Speilene på laserkutteren har blitt stilt inn på nytt. Maskinen skal nå være bedre kalibert enn tidligere. (Gi oss beskjed om kutteparametre ikke gir forventet resultat)
  • Søylebormaskinen har fått "sveisetenger", bruk dem!